Thermo Scientific Spectronic 200

Thermo Scientific Spectronic 200

Nižšiu kategóriu prístrojov predstavuje nový Spectronic 200, ktorý nahrádza obľúbený Helios Epsilon. Jedná sa o spektrofotometer pre viditeľnú oblasť, určený pre výučbu a rutinné meranie absorbancie, transmitancie a koncentrácie. V porovnaní s Helios Epsilon má niektoré vylepšenia. Napríklad CCD detektor umožňuje snímať celé spektrá naraz, kyvetový priestor obsahuje v štandardnej výbave držiak kyviet s dĺžkou 10 mm a zároveň držiak skúmaviek (guľatých kyviet), čo sa hodí pre stanovenie CHSK. Ako príslušenstvo je možné objednať držiak kyviet dĺžky až 100 mm.
Displej je polohovateľný, takže ho možno nastaviť v najlepšom pozorovacom uhle. Celé vnútro kyvetového priestoru je umývateľné a vyrobené z chemicky odolného materiálu. Zaujímavé riešenie predstavujú odklopné boxy po oboch stranách prístroja so stojančekmi na 6 kyviet alebo skúmaviek. Umožňujú zjednodušenie pracovného procesu, kedy sa kyvety alebo skúmavky, určené na meranie, vložia do ľavého boxu, odkiaľ sa potom vyberajú a po zmeraní sa zase odkladajú do stojana v pravom boxe. Pri meraní nie je nutné uzatvárať veko kyvetového priestoru. Spektrofotometer je možné kompletne riadiť z počítača pomocou softvéru piQue.