Binder

Laboratórne sušiarne, inkubátory nechladené i chladené, vákuové sušiarne, testovacie komory a ďalšie prístroje značky Binder majú pre svoju kvalitu výbornú povesť. Patentovaný systém vyhrievania ATP-Line (systém predhrievanej komory zabezpečuje rovnomerné rozloženie teplôt vnútri komory), ohrevné elementy nie sú v priamom styku s vnútorným plášťom komory, regulátory teploty Solid.Line, Classic.Line a inovovaný rad Avantgarde.Line.

Solid.Line - rozsah regulácie teploty do +250°C, jednoduchý kontrolér s LED displejom, manuálna odvetrávacia klapka, jedna teplotná rampa, časovač pre odložený štart, vizuálny teplotný alarm.

Classic.Line - rozsah regulácie teploty do +300°C, rôzne druhy mikroprocesorových regulátorov líšiacich sa funkciami, analógový, segmentový LED alebo farebný LCD displej, patentovaný systém vyhrievania APT.Line (systém predhrievania komory pre rovnomerné rozloženie teplôt), mechanicky ovládaná odvetrávacia klapka.

Avantgarde.Line - rozsah regulácie teploty do +300°C, moderný mikroprocesorový regulátor s jednoduchým a intuitívnym ovládaním, jasný, dobre čitateľný alfanumerický LCD displej, USB pripojenie (voliteľne Ethernet), vylepšený patentovaný systém APT.Line s optimalizovaným tokom prúdenia vzduchu, výborné teplotné vlastnosti a nízke tepelné straty, optimalizované rozloženie teplôt v komore, vylepšená energetická účinnosť, nastaviteľná teplotná bezpečnostná poistka, elektromechanicky ovládaná odvetrávacia klapka, ergonomický systém otvárania dverí.

Inkubátory KT chladené
Haematokrit 210 Chladené inkubátory pre univerzálne použitie. Technológia BINDER APT.line™ zaisťuje optimálnu homogenitu teplôt aj   viac...
Mikrobiologické inkubátory KB chladené
Mikrobiologické inkubátory KB chladené Konštrukcia komory ATP-Line je tu kombinovaná s výkonným chladením - patentovaným systémom DCT, ktorý zaisťuje rýchle ochladzovanie komory s okamžitou tepelnou odozvou. Chladiace elementy sú v priamom kontakte s   viac...
Mikrobiologické inkubátory BD a BF
Mikrobiologické inkubátory BD a BF Univerzálne modely inkubátorov, typ BD bez nútenej cirkulácie, typ BF je ventilovaný s možnosťou nastavenia výkonu ventilátora, vnútorné dvere sú sklenené. V ich konštrukcii je uplatnený systém ATP-Line s   viac...
Mikrobiologický inkubátor B28
Mikrobiologický inkubátor B28 ekonomický Ekonomický model malého inkubátora s prirodzeným prúdením vzduchu v komore. Vnútorné dvere sú sklenené, teplota sa nastavuje v rozpätí od +30 do +70°C otočným spínačom. Údaj o skutočnej teplote vo vnútri komory je na   viac...
Vákuové sušiarne VD a VDL
Vákuové sušiarne VD a VDL Patentovaná ATP-Line konštrukcia zásuvných roštov komory garantuje rýchly prenos tepla z  vyhrievaných stien komory cez rošty na vzorky a homogénne rozloženie teploty v komore. Riešenie predohrievanej komory zaisťuje   viac...
Bezpečnostné sušiarne FDL
Bezpečnostné sušiarne FDL a MDL Sušiareň vhodná na prácu s lakmi alebo inými látkami, z ktorých sa pri sušení uvoľňuje horľavé rozpúšťadlo. Rozsah nastavenia teploty do   viac...
Testovacie komory KMF
Testovacie komory KMF Prístroje pre stabilitné testy materiálov a výrobkov pri dlhodobo presne udržiavaných teplotných a vlhkostných podmienkach. Využitie nájde napríklad pri testoch obalových materiálov, automobilových dielov, plastov   viac...
Testovacie komory MKF
Testovacie komory MKF Rad presných komôr pre testy elektronických dielov, dielov pre automobilový priemysel, korózne testy, starnutie dielov z plastov a pod. Teplotu je možné voliť od -40 do +180°C s mimoriadne malou odchýlkou. Nastaviť   viac...
Testovacie komory MK a MKT
Testovacie komory MK a MKT Sú určené pre testovanie dielov z plastov, stavebných dielov, strojných dielov pri rôznych teplotách od -40°C do +180°C pri modeloch MK a od -70°C pri modeloch MKT. Vyznačujú sa mimoriadne malými priestorovými a   viac...
Testovacie komory M
Testovacie komory M Prístroje pre testovanie dielov z plastov, stavebných dielov, strojných dielov pri rôznych teplotách. Vyznačujú sa malými priestorovými a časovými odchýlkami od nastavenej teploty, ktorá môže byť nastavená od + 5°C   viac...
Sušiarne FP
Sušiarne FP Rad sušiarní s nútenou cirkuláciou vzduchu v komore, vybavených programovateľným regulátorom radu Classic.Line. Rozsah temperovania je +5°C nad teplotu okolia do +300°C. Nastavovať je možné zložitú teplotnú krivku až   viac...
Sušiarne FED
Sušiarne FED Modely sušiarní s nútenou cirkuláciou vzduchu v komore. Kvalitný antikorózny materiál komôr, ohrevné elementy nie sú v styku s vnútorným   viac...
Sušiarne FD
Sušiarne FD Základné modely sušiarní s nútenou cirkuláciou vzduchu v komore. Kvalitný antikorózny materiál komôr, ohrevné elementy nie sú v styku s   viac...
Sušiarne ED
Sušiarne ED Základné modely sušiarní bez nútenej cirkulácie vzduchu v komore. Komora je z kvalitného antikorózneho materiálu, vzadu má manuálne ovládanú vetraciu klapku s priemerom 50 mm.   viac...
Sušiareň E28 ekonomická
Sušiareň E28 ekonomická Typ malej sušiarne s prirodzeným prúdením vzduchu v komore. Teplota sa nastavuje v rozpätí od 60 do 230°C otočným spínačom analógového regulátora, údaj o skutočnej teplote vo vnútri komory je k dispozícii na   viac...