Vlastnosti regulátorov

Vlastnosti regulátorov

Osvedčený sortiment teplotnej techniky zahŕňa nielen sušiarne, ale aj inkubátory, chladené inkubátory, klimakomory a vákuové sušiarne. Vonkajšia skriňa prístrojov a vnútorný plášť komôr sú z nerezového materiálu. Vykurovacie telesá sú uložené do vlisov plášťa komory, takže ho priamo zahrievajú, ale nie sú v priamom kontakte s atmosférou v komore. Optimalizovaná izolácia plášťa zaisťuje, že aj pri maximálnej prevádzkovej teplote je povrch prístroja len mierne zohriaty. Dvere je možné jednoducho zatvárať a otvárať aj za pomoci len jednej ruky, lakťom či nohou a to bez spôsobenia otrasov. Štandardne sú sušiarne vybavené policami z nerezového pletiva, objednať sa však dajú aj police z perforovaného plechu. Za príplatok je možné zaobstarať vyhotovenie prístrojov s presklenenými dverami, vnútorné osvetlenie, zosilnené police, priechodky pre externý meranie teploty a ďalšie. Každý rad sušiarní má dva varianty vyhotovenia - buď bez ventilátora s prirodzeným prúdením vzduchu v komore, alebo s ventilátorom pre nútené prúdenie vzduchu v komore. Maximálne dosiahnuteľné teploty sú 300° C a prístroje sú vybavené rôznymi typmi regulačných jednotiek. Samozrejmosťou sú bezpečnostné prvky ako viacnásobná ochrana proti nežiadúcim prekmitom teploty. Zabudovaný časovač má rozsah 1 min až 99 dní.
Modely sušiarní a ďalších prístrojov označené Generation 2012 sú vybavené regulátormi s dotykovým ovládaním a ďalšími prvkami, ktoré výrazne zlepšujú jednoduchosť, komfort a bezpečnosť obsluhy. Regulačný panel, označovaný ControlCOCKPIT“, dovoľuje maximálne jednoduché, dotykové ovládanie, kde v niekoľkých krokoch je možné nastaviť všetko potrebné. Regulátor existuje v dvoch variantoch:
SingleDISPLAY umožňuje intuitívne nastavenie a zobrazenie teploty, času behu programu, ventilátora a odvetrávacej klapky. Funkcia SetpointWAIT zaisťuje započatie odpočtu nastaveného času až pri dosiahnutí nastavenej teploty. Teplotu sníma jeden štvorkanálový Pt100 článok.
TwinDISPLAY je plne programovateľný regulátor, poskytujúci širokú škálu ďalších funkcií, ako je napríklad nastavenie a zobrazenie parametrov špecifických pre daný prístroj, zobrazenie histórie dát, nahrávanie programov prostredníctvom USB portu, osobné užívateľské ID, nastavenie individuálnych medzných hodnôt pre teplotu či vlhkosť a sledovanie a nastavenia otáčok ventilátora. Samozrejmosťou je akustický i vizuálny alarm prekročenia nastavených hodnôt. Funkcia HeatBALANCE umožňuje distribúciu ohrevného výkonu medzi hornou a dolnou ohrevnou skupinou v rozmedzí -50% a +50% pre špecifické aplikácie. Teplotu strážia dve nezávislé štvordrôtové Pt100 sondy.
Nastaviteľný rozsah teplôt je pri obidvoch regulátoroch +20 až +300°C, skutočne použiteľný rozsah je od cca +10°C nad teplotu okolia do maxima. Nastaviteľná presnosť teploty je 0.1°C v rozsahu do +99.9°C a od +100°C do maxima potom 0.5°C.
Súčasťou komfortu obsluhy je aj ovládací a dokumentačný software AtmoCONTROL. Pre modely s regulátorom TwinDISPLAY je súčasťou dodávky na USB kľúči, pre regulátory SingleDISPLAY je k dispozícii 90 denný trial s možnosťou zakúpenia plnej verzie. Plne grafický a drag & drop software dovoľuje čítanie, organizáciu a správu dát, archiváciu logov, online6 monitoring až 32 prístrojov, správu alarmov s možnosťou zasielania správ e-mailom a pri regulátoroch TwinDISPLAY aj programovanie, ukladanie a správu programov a ich prenos cez USB rozhranie. Pomocou software je, vďaka vybaveniu obidvoch regulátorov ethernetovým rozhraním, samozrejme možné aj diaľkové spravovanie.

K dispozícii je široká ponuka veľkostí a objemov, rozlíšenie uľahčuje typové označenie, kde písmeno „N“ znamená prístroj s prirodzeným prúdením vzduchu v komore, písmeno „F“ označuje model s ventilátorom, označenie „plus“ znamená prístroj vybavený regulátorom TwinDISPLAY.

Niektoré modely prístrojov Memmert sú vybavené regulátorom Perfect, zo staršieho radu prístrojov. Ide o multifunkčný programovateľný PID regulátor s fuzzy-logikou, možnosťou tvorby teplotnej a časovej krivky až zo 40 segmentov. Ovládať je možné otáčky ventilátora a polohu odvetrávacej klapky. Teplota v komore sa sníma dvoma štvorkanálovými čidlami Pt100. Všetky parametre programu je možné ukladať do pamäti, prípadne odosielať cez dátové rozhranie do PC či na tlačiareň. Systém viacnásobnej ochrany voči nežiadúcim prekmitom teploty spúšťa optický i akustický alarm a blokuje ďalšie funkcie, aby nedošlo k znehodnoteniu temperovanej vzorky.