Kúpele vodné a olejové

Kúpele vodné a olejové

WNB - s regulačnou jednotkou Basic

WNE, WPE a ONE - s regulačnou jednotkou Excellent

Šikmé veko sa montuje len vo výrobnom závode a nie je možné namontovať ho preto dodatočne. Veko s  prstencami je možné používať samostatne alebo ho vložiť i pod šikmé veko