Kúpele vodné s vložkou pre trepanie

Kúpele vodné s vložkou pre trepanie


Vodné kúpele Memmert s vložkou pre trepanie

Dodávajú sa trepacie vložky (nástavce) v dvoch veľkostiach, ktorými je možné vybaviť kúpele 14 a 22 l, alebo kúpele 29 a 45 l. Bežne sa nasadzujú na kúpele bez veka, ale pokiaľ chce užívateľ zakryť rám s trepanou vzorkou šikmým vekom, musí byť kúpeľ vybavený šikmým vekom L4, ktoré má vzhľadom na rám trepačky iný rozmer, ako sú štandardné šikmé veká L1. Preto pre vloženie trepacieho nástavca nie sú vhodné kúpele so štandardným šikmým vekom L1. Pretože šikmé veká je možné montovať len u výrobcu, je na to potrebné pamätať už pri objednávke kúpeľa.
Nástavec pozostáva z pohonnej jednotky a z rámu. Keď majú byť pretrepávané a temperované skúmavky, vkladá sa do rámu priamo vhodný stojan na skúmavky. Keď majú byť pretrepávané odmerné banky či erlenky, musí sa do rámu vložiť kôš tvaru U s otvormi pre pružné svorky (tulipániky) a k tomu je potrebné objednať ešte primeraný počet svoriek. Do koša pre kúpele 14 a 22 l sa vojde 12 svoriek pre banky 100 ml, 6 svoriek pre banky 200 a 250 ml, alebo 5 svoriek pre banky 500 ml. Do koša pre kúpele 29 a 45 l je to 18 svoriek pre banky 100 ml, 14 svoriek pre banky 200 a 250 ml, alebo 8 svoriek pre banky 500 ml. Rám vykonáva priamočiary pohyb s amplitúdou 15 mm a s frekvenciou nastaviteľnou od 10 do 150 min-1.