Vacuubrand VARIO štvorstupňové

Vacuubrand VARIO štvorstupňové

Počtom komôr a spôsobom ich radenia ide o obdobu základných typov troj- a štvorstupňových vývev. Výnimočný je spôsob riešenia pohonu elektromotorom s elektronickým proporcionálnym riadením otáčok. Táto vlastnosť umožňuje pracovať s vyššími otáčkami motora, čím sa sa dosahuje zvýšenie čerpacieho výkonu až o 30% a súčasne vedie i k dosiahnutiu hlbšieho vákua, ako je tomu pri štandardnom vyhotovení vývev. Hlavne však umožňuje citlivo regulovať vákuum, pretože signál z manometra nespína žiadny elektromagnetický signál, ale priamo ovplyvňuje otáčky motora.
Membránové vývevy VARIO sa preto štandardne dodávajú vrátane regulátora vákua CVC2000 s tlakovým čidlom. Takáto zostava je teda výkonným zdrojom citlivo regulovaného vákua.

Vývevy membránové štvorstupňové Vacuubrand VARIO
Dosahujú veľmi nízke vákuum pri pomerne veľkej čerpacej rýchlosti. Model MV2 má štyri komory, model MV10 má osem komôr radených do štyroch stupňov.

Štandardné vyhotovenie
Komora je z hliníka, ďalšie diely vstupujúce do priameho kontaktu s čerpanou látkou sú z PE a FPM. Preto je táto výveva určená pre čerpanie inertných plynov a pár neagresívnych látok. Sacia strana je vybavená prírubou, pri modeli MV2 je to príruba DN16, pri modeli MV10 príruba DN25.
Vyhotovenie pre agresívne látky (C)
Komora i membrána je len z chemicky odolných fluorovaných plastov. Sacia strana je vybavená prírubou DN25.

KódNázov tovaruČerpacia rýchlosťMedzný tlakCena bez DPHCena s DPHMnožstvo
6990.3106Výveva MV 2 NT VARIO2.8 m3/h0.03 kPa
5870,00 €
7044,00 €
6990.3107Výveva MV 10 VARIO-B10 m3/h0.03 kPa
6990.3108Výveva MV 10C VARIO-B8.2 m3/h0.06 kPa