Prvotné ES overenie M III

KERN CPB

Sú to váhy určené predovšetkým pre počítanie kusov. Váhy majú tri prehľadné displeje s výškou znakov 20 mm, prvý zobrazuje hmotnosť predmetu na miske, druhý referenčnú hmotnosť (teda vlastne prepočítavací koeficient) a umožňuje počítať i predmety, ktorých hmotnosť je pod 0.1 g, na treťom displeji sa zobrazuje počet kusov. Výsledky spresňuje funkcia automatickej optimalizácie referenčnej hodnoty, údaje je možné exportovať cez rozhranie RS 232. Modely s písmenom M v označení majú certifikát EU a je možné ich metrologicky overiť.
Funkcie: Externá kalibrácia • Počítanie kusov • RS 232

Váživosť
pre CPB 6K - 30K
Citlivosť g
-
Vážiaca plocha mm
-
Predajná cena91,20 €
Suma DPH15,20 €