Vákuové jednotky KNF Labobase

Vákuové jednotky KNF Labobase
Ide opäť o membránovú vývevu vo vyhotovení pre agresívne látky, upevnenú do stojana s odlučovačom a kondenzátorom emisií s prepojením. Systém je vybavený regulačnou jednotkou pozostávajúcou z digitálneho vákuometra s prepojením na elektromagnetický ventil. Užívateľ môže nastaviť hornú a dolnú prípustnú hodnotu vákua, ktoré potrebuje v sieti udržovať, regulácia ďalej prebieha automaticky. Po spustení výveva maximálnym výkonom odsáva sieť, maximálny výkon vývevy sa aktivuje pri každom odbere vákua, takže výkyvy tlaku v systéme sú rýchle vyrovnávané. Tento komfortný, citlivo regulovaný zdroj vákua je možné pripojiť k rozvodu vákua pre viac odberových miest a produkovať vákuum súčasne, napr. pre rotačnú odparku a podtlakovú filtráciu a pod. (samozrejme s ohľadom na medzný tlak a hlavne na čerpaciu rýchlosť).
Rozvod vákua by pred každým odberovým miestom mal mať ventil s vložkou proti spätnému nárazu, zamedzujúcemu pri náhlom zvýšení tlaku na jednom pracovisku prieniku pár do susedného pracoviska.
KódNázov tovaruPoznámkaCena bez DPHCena s DPHMnožstvo
6990.4022Vákuová jednotka Labobase SBC 840s vývevou N 840.3FT.18
5610,00 €
6732,00 €
6990.4024Vákuová jednotka Labobase SBC 844s vývevou N 844.3FT.18
6990.4026Vákuová jednotka Labobase SBC 860s vývevou N 860.3FT.18