Teplomer VARIO THERM MAX

Teplomer VARIO THERM

Teplomer VARIO THERM umožňuje pri meraní vzájomné naklonenie stonky a čidla oproti hlavici s displejom o 30, 60, 90° a tým ľahšie odčítanie nameranej teploty (naklonením stonky do základnej polohy 0° sa prístroj vypína). Na hlavici je jediné tlačidlo ovládajúce funkciu H/T. Priemer hlavice je 36 mm, dĺžka stonky 130 mm. Teplomer VARIO THERM MAX má väčšiu hlavicu s priemerom 54 mm a väčší displej. Dlhšia je aj stonka, ktorá meria 250 mm. Teplomer má funkcie H/T, MAX/MIN a nastaviteľný alarm, ktorým sa spustí zvukový signál pri vybočení meranej teploty z užívateľom nastavených hodnôt.

Poznámka
priemer 54 mm, alarm
Predajná cena20,28 €
Suma DPH3,38 €