Kontrolné a kalibračné roztoky

Kontrolné a kalibračné roztoky

Presné kalibračné roztoky Schott LF 995, s vodivosťou 1.41, 12.9 a 112 mS/cm. Balenie 3 x 6 ampuliek.
Presný kalibračný roztok WTW E/SET  (0.01M-KCl) pre kontrolu a nastavenie sond s konštantou cely > 0.5 /cm. Balenie 6 fľaštičiek po 50 ml.
Vodivostné kalibračné roztoky DHJ, s vodivosťou 133.2 a 1278 μS/cm, 11.67 a 102.1 mS/cm, balenie po 100 ml. Certifikovaná verzia je vybavená certifikátom výrobcu, naviazaným na zahraničné certifikované referenčné materiály.
Vodivostný kalibračný roztok HANNA, s vodivosťou 84, 1413 a 12880 μS/cm, balenie po 500 ml. Na prianie možno dodať ďalšie roztoky s vodivosťou 5000, 80000 a 111800 μS/cm, príp. kalibračné roztoky na TDS. Ďalšou možnosťou je balenie 25 kusov sáčkov á 20 ml roztoku s certifikátom výrobcu, v rovnakom rozsahu vodivostí ako fľaštičky.