SI Analytics HandyLab 680

SI Analytics HandyLab 680

Vodotesný moderný dvojkanálový multimeter pre meranie pH, vodivosti (salinity, TDS a špecifického odporu) a rozpusteného kyslíka. Vie teda merať ľubovoľnú kombináciu dvoch takýchto veličín a naviac teplotu. Používa IDS sondy - inteligentné digitálne senzory, kde digitalizácia meracích signálov prebieha už v sonde, čo eliminuje interferencie a v elektronike sondy sú tiež uložené kalibračné dáta. Prístroj má podsvietený grafický displej a pokročilé funkcie ako AutoRead (detekcia ustálenia meranej hodnoty) a CMC (kontroluje a indikuje, či sa meraná hodnota nachádza v rozsahu, na ktorý bol prístroj kalibrovaný) a QSC (informuje o stave elektródy). Vybavený je internou pamäťou na 500 manuálnych alebo až 10000 automatických záznamov, vďaka zabudovanému timeru môže prístroj fungovať ako dataloger. Výstup dát zaisťujú dve USB rozhrania. Kalibrácia pH je jedno až päťbodová s pamäťou na 10 posledných kalibrácií a v pamäti je prednastavených 22 sád pufrov. Pre vodivosť a rozpustený kyslík je kalibrácia jednobodová. K dispozícii sú predpripravené sady pre meranie pH, kde sa dodáva vždy prístroj v sade v kufríku, s elektródou, ochranným puzdrom na prístroj a ďalším príslušenstvom podľa toho, k čomu je sada určená. Ďalej je možné zakúpiť prístroj samotný v malom alebo veľkom kufríku (dovoľuje uložiť viac IDS sond), iba s roztokmi a potom predpripravené sady pre meranie viacerých parametrov, opäť v malom alebo veľkom kufríku, vrátane sond a príslušenstva.

Popis sád:
FIELD - súprava do terénu, obsahuje plastovú elektródu BlueLine 24 s teplotným čidlom a ochranný návlek na prístroj
FOOD - sada s vpichovou plastovou elektródou BlueLine 21 IDS, pre meranie pH potravín, mäsa, syrov apod.
LIFE-SCIENCE - sada vhodná pre LifeScience oblasť, so sklenenou mikroelektródou A157 IDS s Pt diafragmou a teplotným čidlom
ROUTINE - sada pre rutinné použitie, obsahuje sklenenú pH elektródu BlueLine 14 IDS s teplotným čidlom
SCIENCE - sada so sklenenou elektródou A 162 IDS s Pt diafragmou a teplotným čidlom, pre náročné aplikácie
SURFACE - obsahuje sklenenú elektródu BlueLine 27 IDS s teplotným čidlom, pre meranie povrchov
TIP - sada so sklenenou vpichovou elektródou A6880 IDS s teplotným čidlom, pre meranie potravín
TRIS - so sklenenou vpichovou elektródou IL-PHT-A170MF-IDS s teplotným čidlom, pre meranie v TRIS pufre, bielkovinách či proteínoch
TRIS MICRO - rovnaký účel ako sada TRIS, avšak s mikroelektródou IL-Micro-PHT-IDS pre meranie v malých množstvách vzorky
VERSATILE - sada pre univerzálne použitie, obsahuje sklenenú elektródu s gélovým elektrolytom A 7780, s teplotným čidlom

 

KódNázov tovaruPoznámkaCena bez DPHCena s DPHMnožstvo
7648.0000Multimeter HandyLab 680/FKv kufríku s prísl., bez sond
7648.0005Multimeter HandyLab 680/Kv malom kufríku s prísl., bez sond
7648.0020Multimeter HandyLab 680 Condv malom kufríku so sondou LF413T IDS
7648.0022Multimeter HandyLab 680 Oxv malom kufríku so sondou FDO1100 IDS
7648.0024Multimeter HandyLab 680 pH/Cond/Oxv kufríku s elektródami a prísl.
7648.0026Multimeter HandyLab 680 pH/Condv kufríku so sondami LF313T IDS a A161 IDS
7648.0028Multimeter HandyLab 680 pH/Condv kufríku so sondami LF413T IDS a A7780 IDS
7648.0030Multimeter HandyLab 680 pH/Oxv kufríku so sondami FDO1100 IDS a A7780 IDS
7648.0050Multimeter HandyLab 680 FIELDvr. elektródy BlueLine24
7648.0052Multimeter HandyLab 680 FOODvr. elektródy BlueLine24 IDS
7648.0054Multimeter HandyLab 680 LIFE-SCIENCEvr. mikroelektródy A157 IDS
7648.0056Multimeter HandyLab 680 ROUTINEvr. elektródy BlueLine14 IDS
7648.0058Multimeter HandyLab 680 SCIENCEvr. elektródy A162 IDS
7648.0060Multimeter HandyLab 680 SURFACEvr. elektródy BlueLine27 IDS
7648.0062Multimeter HandyLab 680 TIPvr. elektródy A6880 IDS
7648.0064Multimeter HandyLab 680 TRISvr. elektródy IL-PHT-A170MF IDS
7648.0066Multimeter HandyLab 680 TRIS MICROvr. elektródy IL-Micro-PHT IDS
7648.0068Multimeter HandyLab 680 VERSATILEvr. elektródy A7780 IDS