Vodou temperovaný držiak kyvety

Biochrom Libra S22

Prístroj vybavený pulznou xenónovou lampou a referenčným detektorom. Tieto úpravy podstatne potláčajú vplyv rozptýleného svetla a zlepšujú stabilitu meraného signálu. Xenónová lampa pokrýva celý rozsah merania, takže pri S22 odpadajú problémy s prepínaním lámp a najmä s nižšou životnosťou nákladnej deutériovej lampy. Prístroje majú veľký kyvetový priestor sa štandardne zabudovaným meničom vzoriek pre 8 kyviet. Ako príslušenstvo je možné zakúpiť zariadenie pre nasávanie vzorky v temperovanej aj netemperovanej verzii. Vlastnosti prístroja spĺňajú požiadavky GLP. Okrem bežných funkcií je súčasťou štandardného vybavenia aj softvér na spracovanie výsledkov merania až pri 5 vlnových dĺžkach s možnosťou využiť užívateľom definované rovnice. Namerané údaje je možné prenášať do PC (napr. priamo do Excelu) pomocou Spreadsheet Interface Softvér alebo je možné prejsť na ovládanie prístroja z PC spolu s komfortnejším spracovaním výsledkov pomocou Acquire Software.

Poznámka
10–40 mm
Predajná cena1188,00 €
Suma DPH198,00 €