Sklenené kapilárne viskozimetre Technosklo

Sklenené kapilárne viskozimetre Technosklo

Viskozimetre Cannon-Fenske Technosklo

Pomocou sklenených viskozimetrov je možné veľmi presne určiť hodnotu viskozity transparentných menej viskóznych kvapalín newtonovského typu. Podmienkou pre presné meranie je správne vytemperovanie zariadenia i vzorky na požadovanú teplotu a starostlivé odčítanie času potrebného na prechod kvapaliny kapilárou. Príklad vhodného temperačného zariadenia je uvedený v tomto katalógu v kategórii Príslušenstvo k viskozimetrom. Sklenené kapilárne viskozimetre Ubbelohde ponúkame od dvoch výrobcov - Technosklo a Schott. Nemecký výrobca Schott ponúka Ubbelohde viskozimetre rovnakého typu ako Technosklo, ale v presnom kalibrovanom vyhotovení, s kalibračným listom výrobcu, ktorý zaručuje zhodu s normou DIN 55350 (viď ďalej).

KódNázov tovaruRozsah meraniaCena bez DPHCena s DPHMnožstvo
7170.0430Viskozimeter Cannon-Fenske ISO 250.5-2 mm2/s
289,00 €
346,80 €
7170.0432Viskozimeter Cannon-Fenske ISO 500.8-4 mm2/s
289,00 €
346,80 €
7170.0434Viskozimeter Cannon-Fenske ISO 751.6-8 mm2/s
289,00 €
346,80 €
7170.0436Viskozimeter Cannon-Fenske ISO 1003-15 mm2/s
289,00 €
346,80 €
7170.0438Viskozimeter Cannon-Fenske ISO 1507-35 mm2/s
289,00 €
346,80 €
7170.0440Viskozimeter Cannon-Fenske ISO 20020-100 mm2/s
289,00 €
346,80 €
7170.0442Viskozimeter Cannon-Fenske ISO 30050-250 mm2/s
289,00 €
346,80 €
7170.0444Viskozimeter Cannon-Fenske ISO 350100-500 mm2/s
289,00 €
346,80 €
7170.0446Viskozimeter Cannon-Fenske ISO 400240-1200 mm2/s
289,00 €
346,80 €
7170.0448Viskozimeter Cannon-Fenske ISO 450500-2500 mm2/s
289,00 €
346,80 €
7170.0450Viskozimeter Cannon-Fenske ISO 5001600-8000 mm2/s
289,00 €
346,80 €
7170.0452Viskozimeter Cannon-Fenske ISO 6004000-20000 mm2/s
289,00 €
346,80 €