Sklenené kapilárne viskozimetre Schott

Sklenené kapilárne viskozimetre Schott

Viskozimetre Ubbelohde Schott

Pomocou sklenených viskozimetrov je možné veľmi presne určiť hodnotu viskozity transparentných menej viskóznych kvapalín newtonovského typu. Podmienkou pre presné meranie je správne vytemperovanie zariadenia i vzorky na požadovanú teplotu a starostlivé odčítanie času potrebného na prechod kvapaliny kapilárou. Príklad vhodného temperačného zariadenia je uvedený v tomto katalógu v kategórii Príslušenstvo k viskozimetrom. Sklenené kapilárne viskozimetre Ubbelohde ponúkame od dvoch výrobcov - Technosklo a Schott. Nemecký výrobca Schott ponúka Ubbelohde viskozimetre rovnakého typu ako Technosklo, ale v presnom kalibrovanom vyhotovení, s kalibračným listom výrobcu, ktorý zaručuje zhodu s normou DIN 55350. Tieto viskozimetre sú určené pre automatické merania so zariadeniami typu ViscoClock a AVS, a sú vybavené ryskami a môžu byť použité aj pre bežné manuálne merania.

Niektoré typy týchto presne vyrobených viskozimetrov je možné objednať bez kalibrácie, kedy zákazník ušetrí poplatok za kalibráciu, a vykoná si ju sám.

Označenie tu uvedených viskozimetrov zodpovedá normám DIN, je možné samozrejme dodať i viskozimetre označené podľa ISO, príp. ASTM. K dispozícii je tiež rad ďalších typov sklenených kapilárnych viskozimetrov Cannon-Fenske, mikroviskozimetre a špeciálne Ubbelohde viskozimetre pre stanovenie limitného viskozitného čísla polymérov. Ponuku Vám spracujeme na požiadanie.

KódNázov tovaruRozsah meraniaCena bez DPHCena s DPHMnožstvo
7170.4715Viskozimeter Ubbelohde O kalibrovaný0.3-1 mm2/s
464,00 €
556,80 €
7170.4717Viskozimeter Ubbelohde Oc kalibrovaný0.5-3 mm2/s
464,00 €
556,80 €
7170.4736Viskozimeter Ubbelohde Ic kalibrovaný3-30 mm2/s
464,00 €
556,80 €
7170.4755Viskozimeter Ubbelohde IIc kalibrovaný30-300 mm2/s
464,00 €
556,80 €
7170.4775Viskozimeter Ubbelohde IIIc kalibrovaný300-3000 mm2/s
464,00 €
556,80 €
7170.4810Viskozimeter Ubbelohde Oc bez kalibr.0.5-3 mm2/s
283,00 €
339,60 €
7170.4846Viskozimeter Ubbelohde Ic bez kalibr.3-30 mm2/s
283,00 €
339,60 €
7170.4860Viskozimeter Ubbelohde IIc bez kalibr.30-300 mm2/s
283,00 €
339,60 €
7170.4720Viskozimeter Ubbelohde Oa kalibrovaný0.8-5 mm2/s
464,00 €
556,80 €
7170.4730Viskozimeter Ubbelohde I kalibrovaný1.2-10 mm2/s
464,00 €
556,80 €
7170.4740Viskozimeter Ubbelohde Ia kalibrovaný5-50 mm2/s
464,00 €
556,80 €
7170.4750Viskozimeter Ubbelohde II kalibrovaný10-100 mm2/s
464,00 €
556,80 €
7170.4760Viskozimeter Ubbelohde IIa kalibrovaný50-500 mm2/s
464,00 €
556,80 €
7170.4770Viskozimeter Ubbelohde III kalibrovaný100-1000 mm2/s
464,00 €
556,80 €
7170.4780Viskozimeter Ubbelohde IIIa kalibrovaný500-5000 mm2/s
464,00 €
556,80 €
7170.4790Viskozimeter Ubbelohde IV kalibrovaný1000-10000 mm2/s
464,00 €
556,80 €
7170.0241Viskozimeter Ubbelohde IVa kalibrovaný6000-30000 mm2/s
464,00 €
556,80 €
7170.4820Viskozimeter Ubbelohde Oa bez kalibr.0.8-5 mm2/s
283,00 €
339,60 €
7170.4830Viskozimeter Ubbelohde I bez kalibr.1.2-10 mm2/s
283,00 €
339,60 €
7170.4850Viskozimeter Ubbelohde II bez kalibr.10-100 mm2/s
283,00 €
339,60 €
7170.4870Viskozimeter Ubbelohde III bez kalibr.100-1000 mm2/s
283,00 €
339,60 €
7170.4890Viskozimeter Ubbelohde IV bez kalibr.1000-10000 mm2/s
283,00 €
339,60 €
7170.4880Viskozimeter Ubbelohde IIIc bez kalibr.300-3000 mm2/s
283,00 €
339,60 €