Höppler KD 3.1

Höppler KD 3.1

Viskozimeter Höppler KD 3.1 je obdobný predchádzajúcemu modelu, avšak gulička je tu meranou kvapalinou pretlačovaná pomocou tenkej oceľovej tyče. Toto riešenie umožňuje jednak použitie rôznej sily (a teda vytvorenie rôznych strihových rýchlostí), jednak možnosť presného odčítania polohy guličky aj v nepriehľadných kvapalinách.
Pomocou vstavaného rozhrania RS232 je možné namerané výsledky vytlačiť na tlačiarni alebo preniesť do počítača na ďalšie spracovanie. Vďaka možnosti meniť silu pretlačovania a teda aj rýchlosť prestupu gule kvapalinou, je možné pomocou tohto prístroja stanovovať aj reologické vlastnosti nenewtonských kvapalín, a to v rozsahu konzistencie od vodných roztokov až po tuhé mazadlá. Pre získanie presných výsledkov je nutné plášť prístroja temperovať pomocou kvalitného obehového termostatu. Viskozimeter teplotu v plášti priebežne meria (s presnosťou na 0.01°C) a pri ukončení merania ju vypíše na displeji spolu s nameranou dobou priechodu guličky kvapalinou a z nej vypočítanou hodnotou dynamickej viskozity. V cene viskozimetra je obsiahnutý len samotný prístroj, ktorý je nutné pre meranie vybaviť guličkou a meracou nádobkou, zvolenou podľa viskozity zamýšľaných vzoriek.

KódNázov tovaruPoznámkaCena bez DPHCena s DPHMnožstvo
7175.0101Viskozimeter Höppler KD 3.1len prístroj
13070,00 €
15684,00 €
7175.0110Sklenená gulička pre KD 3.1kalibrovaná
334,00 €
400,80 €
7175.0111Nádobka KZ 0.01pre 0.9-77 mPas
157,00 €
188,40 €
7175.0112Nádobka KZ 0.1pre 59-1200 mPas
157,00 €
188,40 €
7175.0113Nádobka KZ 1pre 990-18000 mPas
325,00 €
390,00 €
7175.0114Nádobka KZ 10pre 14000-280000 mPas
157,00 €
188,40 €
7175.0115Nádobka KZ 100pre 230000-4100000 mPas
157,00 €
188,40 €