Laboratórny nábytok Fisher

Laboratórny nábytok Fisher
Materiálové vyhotovenie Korpusy skríň a skriniek sú štandardne vyrábané z obojstranne laminovaných dosiek hr. 18 mm (ďalej len Lamino). Korpusy sú osadené pántmi a zásuvkovými výsuvmi FGW, hrany korpusov sú opatrené plastovými ABS hranami hr. 0.5 mm. Police do skriniek a skríň sú na kovových prestaviteľných kolíkoch. Zadné steny korpusov skriniek a dná zásuviek sú vyrobené zo sololitovej jednostranne lakovanej dosky hr. 3.3 mm. Dvierka a čelá zásuviek sú štandardne z Lamina hr. 18 mm, hrany sú opatrené plastovými ABS hranami hr. 2 mm. Sklenené dvierka sú bez rámu z číreho skla hr. 5 mm s priamo vsadenými pántmi a úchytkami. Úchytky sú dodávané kovové typovej rady Beta (poloblúk) s rázvorom 95 mm. Plastové nastaviteľné nohy ku skriniam a skrinkám sú štandardne z čierneho plastu v. 100 mm, podľa priania zákazníka je možná i výška 150 mm. Kolieska pre pojazdné prvky sú plastové výšky 60 mm na kovovej pätke, farba čierna. Kolieska sú podľa prvkov brzdené alebo nebrzdené. Sokle (pre zakrytie plastových nôh) ku skrinkám a skriniam sú narážacie, štandardne z Lamina hr. 18 mm a výšky 95 mm. Lamino sokle je možné nahradiť soklami plastovými výšky 100, 150 mm. Farebné vyhotovenie Štandardné farebné vyhotovenie skríň a skriniek: Korpusy - Lamino hr. 18 mm biela perlička Čelá a dvierka - Lamino hr. 18 mm sivá perlička Hrany ABS - hr. 0.5 mm biela perlička - hr. 2 mm sivá perlička Úchytky - kovové Beta, farba čierna matná Kovanie sklo - kovové pr. 35 mm, farba čierna matná Nastaviteľné nohy - plastové výšky 100 mm, farba čierna Sokle - narážacie Lamino hr. 18 mm biela perlička Ďalšie farebné vyhotovenie (podľa priania a požiadaviek zákazníka) je možné voliť z dostupných vzorkovníkov výrobcov: čelá a dvierka - Lamino hr. 18 mm z cca 70 vzorov Hrany ABS - hr. 0.5 mm z cca 48 vzorov - hr. 2 mm z cca 88 vzorov Úchytky - chróm, mosadz, čierna, biela, hnedá atď. Kovanie sklo - chróm, mosadz, čierna Sokle Lamino - Lamino hr. 18 mm z cca 70 vzorov Sokle plastové - farba biela, čierna Ako objednávať Nábytok predstavuje veľmi široký sortiment dielov, z ktorých sa zariadenie laboratória zostavuje. Rozkreslenie a popis týchto dielov síce umožňuje zákazníkovi utvoriť si predstavu o spôsobe skladania stolov či iných zostáv, ale dospieť k cene zostáv je pomerne pracné. Zo skúsenosti vieme, že viac, ako cena jednotlivých dielov, zákazníka zaujíma koľko zaplatí za stôl s požadovanými rozmermi. V prípade bližšieho záujmu zvykneme vypracovať ponuku, v ktorej pri komplikovanejších zostavách je vždy výkres zostavy z niekoľkých pohľadov, rozpis použitých dielov, cenová kalkulácia vrátane nákladov na dopravu, montáž, inštaláciu vody, elektro, odpadu a pod. Takto vypracovaná ponuka je podrobná a zákazníkovi umožňuje ľahko korigovať jeho pôvodné predstavy a zostavu prípadne meniť. Pre prípravu takejto ponuky potrebujeme od budúceho užívateľa laboratória získať základné informácie - pôdorys miestnosti s kótami rozmerov, miesta vyvedenia médií, odpadov a pokiaľ možno schematický náčrt zostáv a ich umiestnenie v miestnosti. Aby sme urýchlili prípravu ponúk a uľahčili zákazníkovi orientáciu, resp. kontrolu navrhnutých zostáv, predkladáme k písomnému súpisu dielov tiež vyobrazenie danej zostavy. K tomu používame špeciálny program, ktorý umožňuje zostavu veľmi verne zobraziť, a to z rôznych pohľadov. Do návrhu je možné potom ľahko zasahovať a pohotovo ho, podľa priania zákazníka, meniť. Ponuka zostavy môže byť zakreslená buď bez alebo s ohľadom na architektúru miestnosti, v ktorej sa má nachádzať. Samozrejme, je vždy lepšie, keď vyobrazenie nábytku nadväzuje na architektúru miestnosti, pretože pohľady sú v mierke a umožňujú hodnotiť nielen nábytkovú zostavu, ale i celkové využitie priestoru miestnosti. Z hľadiska projektovej dokumentácie je takýto výkres cennou pomôckou projektanta a slúži ako informácia montérom, zhotovujúcim vedenie odpadu, inštalácie vody, elektro a pod. Je potrebné si uvedomiť, že pri nábytku sa informácie o cene týkajú samotného tovaru, a nemôžu dosť dobre zohľadniť zvláštnosti každej dodávky, ako sú náklady na dopravu, sťahovanie nábytku na vyššie poschodia, zostavovanie nábytku z dielov a prepojovanie médií (ktoré vždy znamenajú popri vynaloženej práci i spotrebu inštalačného materiálu), prípadné drobné stavebné úpravy miestnosti, drobné úpravy samotného nábytku (výrezy v pracovných doskách, sokloch, policiach) vzhľadom na nerovnosti stien, výstupkom, vedenia kúrenia a pod.