Rotačné vývevy

Tieto vývevy sú univerzálne použiteľné pre laboratórne i prevádzkové účely, a to i v trvalej prevádzke. Ich mazanie je podľa typu tlakové alebo podtlakové, vyhotovenie jedno- alebo dvojstupňové.
Výhody rotačných vývev:
- výrazne nižší dosiahnuteľný medzný tlak
Nevýhody rotačných vývev:
- pracujú s olejom, ktorého pary môžu kontaminovať čerpané médium, resp. pary čerpaného média môžu znehodnocovať olejovú náplň vývevy
- viac konštrukčných prvkov je pohyblivých, čo znamená ich postupné opotrebovanie a tiež väčší vývoj tepla
- sú citlivejšie na agresívne látky a vyžadujú väčšiu prevádzkovú starostlivosť
LAVAT jednokomorové
LAVAT jednokomorové Sú vybavené (okrem modelov 1.5) automatickým odpojením a zavzdušnením vývevy pri výpadku napájacieho napätia. Odsávaný priestor nesmie obsahovať agresívne plyny ani mechanické nečistoty.   viac...
LAVAT dvojkomorové
LAVAT dvojkomorové Sú vybavené (okrem modelov 1.5) automatickým odpojením a zavzdušnením vývevy pri výpadku napájacieho napätia. Odsávaný priestor nesmie obsahovať agresívne plyny ani mechanické nečistoty.   viac...
LAVAT pomalobežné
LAVAT pomalobežné Vývevy staršej robustnej konštrukcie vhodné predovšetkým pre nepretržité čerpanie v priemyselných prevádzkach. Pohon trojfázovými elektromotormi pomocou klinového prevodu. Vzhľadom na podtlakové   viac...
Vacuubrand jednostupňové
Vacuubrand jednostupňové Ich štandardnou súčasťou je automatický ventil, ktorý sa pri vypnutí motora uzavrie a ďalej udržuje vákuum v olejovej komore. Tá má v porovnaní s inými obdobnými výrobkami podstatne väčší obsah   viac...
Vacuubrand dvojstupňové
Vacuubrand dvojstupňové Parametre sú až na počet komôr zhodné s vývevami jednokomorovými. Vstup všetkých výviev je vybavený prírubovým prstencom. Pri menších vývevách 2,5 a 6 má veľkosť NW 16, zatiaľ čo pri väčších   viac...
Vákuové jednotky Vacuubrand PC 3
Vákuové jednotky Vacuubrand PC 3 Ich základom sú dvojstupňové rotačné vývevy RZ. Podľa typu vývevy sa riadia hlavné charakteristiky (medzný tlak a čerpacia rýchlosť) jednotky. Vývevy sú namontované na podložke spoločne s   viac...
Príslušenstvo rotačných vývev
Príslušenstvo rotačných vývev Vymrazovacia nádoba je sklenená, k výveve sa pripája trubkou s priemerom 22 mm, k odsávanému objektu sa pripája cez zábrus 29/32 (plášť), dole má ventil pre odvod kondenzátu. Celá je krytá izoláciou   viac...
Príslušenstvo rotačných vývev
Príslušenstvo rotačných vývev Výstupný prúd z každej olejovej vývevy vždy obsahuje olejovú hmlu, ktorej množstvo závisí na operačných podmienkach (najmä tlaku a teplote z evakuovaného priestoru). Výstupný prúd z vývevy by preto   viac...
Oleje pre rotačné vývevy Vacuubrand
Oleje pre rotačné vývevy Vacuubrand Vysokoviskózny olej B S nízkou tenziou pár, pri vyššej teplote zabezpečuje dobré tesnenie a dosiahnutie správneho medzného tlaku. Je vhodný len tam, kde sa v parách nemôžu   viac...