Kahany

Laboratórne plynové kahany slúžia na ohrev či žíhanie. Dodávajú sa vo vyhotovení pre zemný plyn (ZP), ktoré majú obyčajne väčší priemer plynovej trysky, a vo vyhotovení pre propánbután (PB). V praxi je potrebné dbať na to, aby nedošlo k zámene! Pre prevádzku plynových kahanov sa doporučuje tlak 18-25 mbar pre ZP a 47.5 až 57.5 mbar pre PB. Ďalej uvedené hodnoty Tmax sa považujú za najvyššie za predpokladu správneho tlaku a zloženia plynu a optimálneho nastavenia plameňa.

Kahan Bunsenov
Kahan Bunsenov Stredná veľkosť plameňa, nastavením otvorov v prstenci sa reguluje prisávanie vzduchu, prívod plynu sa nereguluje. viac...
Kahan Bunsenov s ventilom
Kahan Bunsenov s ventilom Stredná veľkosť plameňa, nastavením otvorov v prstenci sa reguluje prisávanie vzduchu, prívod plynu sa reguluje ihlovým ventilom. viac...
Kahan liehový kovový
Kahan liehový kovový S plochým knôtom a s posuvným mechanizmom na knôt. Je vyrobený z nerezu, objem nádobky je 60 ml. viac...
Kahan Mékerov
Kahan Mékerov S mriežkou tvarujúcou jadro plameňa. Stredná veľkosť plameňa, nastavením otvorov v prstenci sa reguluje prisávanie vzduchu. viac...
Kahan Mékerov s ventilom
Kahan Mékerov s ventilom S mriežkou tvarujúcou jadro plameňa. Väčšia veľkosť plameňa, nastavením otvorom v prstenci sa reguluje prisávanie vzduchu, prívod plynu sa reguluje ihlovým ventilom. viac...
Kahan Tecluho
Kahan Tecluho Stredná veľkosť plameňa. Prisávanie vzduchu sa reguluje závitom, ktorým sa nastavuje veľkosť štrbiny v päte tubusu. Prívod plynu sa nereguluje. viac...
Kahan Tecluho s ventilom
Kahan Tecluho s ventilom Stredná veľkosť plameňa. Prisávanie vzduchu sa reguluje závitom, ktorým sa nastavuje veľkosť štrbiny v päte tubusu. Prívod plynu sa reguluje ihlovým ventilom. viac...
Laboratórny kahan Fuego SCS
Laboratórny kahan Fuego SCS Fuego SCS ponúka viac komfortu a bezpečnosti. Má ľahko čitateľný ohňovzdorný displej, pomocou ktorého precízne nastavíte požadovanú teplotu a proces. Prístroj rozpozná a následne signalizuje, či je k nemu pripojený   viac...
Mikrokahan Bunsenov s ventilom
Mikrokahan Bunsenov s ventilom Menšia veľkosť plameňa, nastavením otvorov v prstenci sa reguluje prisávanie vzduchu, prívod plynu sa reguluje ihlovým ventilom. viac...
Podložka pod kahany
Podložka pod kahany Profilovaná podložka zo silikónovej gumy odolnej do 260 °C pre zamedzenie posunutia kahana vplyvom napätia hadice a pre ochranu pracovnej dosky pred teplom kahana. viac...