SVOBODA

Pece sú v robustnom vyhotovení, s nerezovým plášťom, dverami a čelnou stenou - s veľmi dobrou odolnosťou voči korózii. Sú v nich použité kvalitné ohrevné elementy Kanthal A1, teplota je snímaná termočlánkom typu N (Omega, USA). Vnútorná mufľa s tenkou stenou opatrenou antidifúznou vrstvou zaručuje dobrý prestup tepla, rovnomerné rozloženie teploty, ochranu ohrevného elementu pre nepriaznivými vplyvmi, spôsobenými vylučovaním pecných plynov zo spracovávaného materiálu. Pece sa dodávajú s regulátormi teploty v dvojakom vyhotovení:

Manuálny analógový PD-regulátor s jednoduchým nastavením žiadaných hodnôt má presnosť merania 0.5% rozsahu. Má digitálny ukazovateľ teploty v komore pece a alarmsystém pri prekročení požadovanej teploty. Táto regulácia umožňuje len dosiahnutie požadovanej teploty v peci, rýchlosť dosiahnutia tejto teploty je možné do istej miery tiež ovplyvniť pomocou ovládača výkonu v rozsahu 10 - 100% celkového výkonu pece.

Programovateľný PID-regulátor Mikrotherm 825 má možnosť uloženia max. 10 programov. Každý program má 10 krokov, kde je možné nastaviť požadovanú teplotu za zvolený čas a zároveň nastaviť čas výdrže na žiadanej teplote. Regulátor má hodiny reálneho času, takže je možné programovať zapnutie a vypnutie pece v rozmedzí - mesiac, deň, hodina, minúta. Súčasťou programu je funkcia HISTORY pre spätnú kontrolu dosiahnutých teplôt v priebehu temperácie.

Vlastnosti regulátorov Svoboda
Vlastnosti regulátorov Svoboda Laboratórne pece SVOBODAPece sú v robustnom vyhotovení, s nerezovým plášťom, dverami a čelnou stenou - s veľmi dobrou odolnosťou voči korózii. Sú v nich použité kvalitné ohrevné elementy   viac...
Mufľové pece LP
Mufľové pece LP Mufľové pece LPSú určené nielen do laboratórií, ale sú veľmi vhodné pre dentálne, šperkárske a ďalšie práce. Použitie je do teploty max. 1100°C. Pri optimálnom nastavení výkonu môžeme regulovať   viac...
Tégliková pec 001 KP
Tégliková pec 001 KP Tégliková pec 001 KPJe určená pre tavenie kovov alebo skla v tégliku pri teplotách do 1200°C. Pec je vybavená korundovou vložkou oddeľujúcou ohrevnú mufľu od grafitového téglika, čím sa   viac...