Filtračné kapsule Polycap 36TF

Filtračné kapsule Whatman®  Polycap

Filtračné kapsule Whatman® Polycap
Majú podobné uplatnenie ako filtračné nástavce na injekčné striekačky, majú však podstatne väčšiu filtračnú plochu a preto sú určené pre filtráciu objemov od 1 do 20 litrov. Puzdro je z  čistého PP a  na  oboch stranách je ukončené olivkou pre nasadenie hadičky s vnútorným priemerom 6 až 10 mm (pri modeloch Polycap 75HD pre hadičku s priemerom 12 mm). Vo vnútri puzdra sú filtračné membrány z rôznych materiálov, rôznej veľkosti a rôznej porozity. V tabuľke je uvedený prietok v  litroch za minútu pri tlaku 1 bar, ako orientačná hodnota pre výber vhodnej veľkosti kapsule.

Polycap AS
Obsahujú predfilter zo sklených vlákien a hlavne filter z nylonu (PA). Používajú sa na filtrácie živných roztokov, v imunológii a virológii, sú vhodné pre filtrácie vodných roztokov solí, používajú sa aj ako predfiltre. Dodávajú sa predsterilizované.
Polycap TF
Sú to kapsule s membránou z PTFE. Sú doporučené pre filtráciu chemicky agresívnych látok, ako vzduchový filter nádob so sterilnými biologickými vzorkami, pre filtráciu rozpúšťadiel HPLC.
Polycap HD
Filtračná membrána je z PP, má vyššiu priechodnosť a preto sú kapsule HD používané ako predfiltre alebo na filtrácie väčších objemov vodných roztokov a suspenzií alebo pufrov.

Filtračná plocha cm2
500
Prietok l/min
3.5
Sterilné balenie
nie
Porozita
0.2 µm
Predajná cena112,80 €
Suma DPH18,80 €