Automatická byreta TITRONIC Universal

Automatická byreta TITRONIC Universal

Predstavuje prístroj umožňujúci okrem manuálnej titrácie jednoduché naprogramovanie a tým aj veľmi presné a reprodukovateľné dávkovanie kvapalín. Je možné napr. nastaviť rýchle dávkovanie pri zahájení titrácie a veľmi pomalé, citlivé dotitrovania. Byreta sa dá využiť ako dispenzor, kde požadovanú dávku možno merať opakovane v nastavených časových intervaloch. Prístroj je vhodný aj pre veľmi agresívne látky (napr. HCl, HClO4, KMnO4 a iné), čím sa podstatne líši od predošlých byriet a zároveň aj od byriet iných výrobcov. Táto výhoda je daná chemicky veľmi odolným ventilom, vyrobeným z PTFE/ECTFE. Možnosť regulácie rýchlosti nasávania obmedzuje vznik bubliniek z eventuálne rozpustených plynov.

Titronic Universal ponúka voľbu medzi objemom byrety 20 a 50 ml. Byreta umožňuje nastaviť automatické odmeranie dávky objemu 0.01 až 999.99 ml, rýchlosť plnenia byrety, rýchlosť dávkovania a titrácie, predtitračný objem, časový úsek medzi jednotlivými prídavkami. Presnosť dávkovania je 0.15% z nominálneho objemu podľa DIN 12650/5. Byreta je vybavená dvomi výstupmi RS 232, ktoré umožňujú reťazové pripojenie týchto prístrojov. Okrem toho je prispôsobená pre spoluprácu s titrátormi TitroLine Alpha a TitroLine Alpha plus. Byretu môžeme pohodlne ovládať z PC.