Mikropipeta Epp Reference

Eppendorf Reference

Manuálne variabilné mikropipety Eppendorf Reference
Je to rad modelov vyznačujúcich sa veľmi dobrou spoľahlivosťou a presnosťou pri pipetovaní. Všetko sa ovláda multifunkčným tlačidlom na hlave mikropipety, ktorá má tri polohy: nasatie, pipetovanie a odhodenie špičky. Variabilné mikropipety majú aretačné tlačidlo, ktoré sa pri nastavovaní objemu stlačí a po uvoľnení stisku nie je možné nastavený objem zmeniť. To znamená väčšiu bezpečnosť a istotu, že sa nastavenie mikropipety nedopatrením nezmení. Mikropipety Reference sú celé (bez nutnej demontáže ) sterilizovateľné pri 121°C. Pod skratkou S (nesprávnosť) a VK (variačný koeficient, nepresnosť) sú v tabuľkách uvedené výsledky testov výrobcu, pri ktorom boli štatisticky vyhodnotené vzťahy medzi nastavovaným (požadovaným) objemom (všetko pri hornom nominálnom objeme mikropipety) a objemom zisteným.
V cene mikropipiet Reference nie je obsiahnuté žiadne balenie špičiek. Tieto pipety Vám môžeme ponúknuť aj vo vyhotovení Fix.

Objem
100-1000 µl
delenie µl
1.0
Doporučené špičky
E,F