Umývací a dezinfekčný automat Miele G 7883 CD so sušením

Umývací a dezinfekčný automat Miele G 7883 CD so sušením
- voľne stojaci / podstavný prístroj
- konštrukčná šírka 90 cm v 820 (850), š 900, hl 700 mm
- elektronická riadiaca jednotka MULTITRONIC NOVO PLUS
- 10 štandardných umývacích a dezinfekčných programov
- procesné parametre pružne programovateľné v umývacích blokoch
- voľba programu otočným voličom
- indikátor priebehu programu a kontrolky pre údržbu a poruchy
- zobrazenie teploty a doby trvania programu
- 2 integrovaná dávkovacie čerpadlá pre tekutú procesné chemikáliu (alkalický čistiaci prostriedok / neutralizačný prostriedok)
- zásuvka s 2 zásobníkmi a 5 l
- integrovaný teplovzdušný sušiaci agregát
- výkon na šaržu: 37 ks úzkohrdlého skla alebo 96 pipiet alebo 1 600 skúmaviek