Rotátor Stuart SB2

Rotátory Stuart
Prístroj pozostáva z pohonu, ktorý otáča tanierom s upevnenými skúmavkami. Tento spôsob miešania je efektívny, pritom ale veľmi šetrný ku vzorkám, hodí sa napr. veľmi dobre pre udržiavanie biologických vzoriek v suspenzii. Uhol taniera je nastaviteľný od horizontálnej polohy pre minimálne miešanie až po vertikálny s veľmi intenzívnym premiešavaním. Skúmavky môžu byť na tanieri upevnené v rovine otáčania taniera (typ A, viď obrázok) alebo kolmo na os otáčania taniera (typ B). Taniere so svorkami na skúmavky sa objednávajú zvlášť.

Poznámka
s konšt. rýchlosťou otáčania
Predajná cena590,40 €
Suma DPH98,40 €