Tanier SB3/5, typ B

Rotátory Stuart
Prístroj pozostáva z pohonu, ktorý otáča tanierom s upevnenými skúmavkami. Tento spôsob miešania je efektívny, pritom ale veľmi šetrný ku vzorkám, hodí sa napr. veľmi dobre pre udržiavanie biologických vzoriek v suspenzii. Uhol taniera je nastaviteľný od horizontálnej polohy pre minimálne miešanie až po vertikálny s veľmi intenzívnym premiešavaním. Skúmavky môžu byť na tanieri upevnené v rovine otáčania taniera (typ A, viď obrázok) alebo kolmo na os otáčania taniera (typ B). Taniere so svorkami na skúmavky sa objednávajú zvlášť.

Poznámka
pre 63 skúm. pr. 16 mm
Predajná cena321,60 €
Suma DPH53,60 €