Rotavapor R215

Rotavapor R215
Dodáva sa v troch variantoch. Základný variant je bez riadiacej jednotky na reguláciu vákua, variant Advanced je vybavený Vacuum Controllerom V850, ktorý slúži na meranie a zobrazovanie tlaku v aparatúre, a na udržovanie tlaku na požadovanej hodnote (napr. prostredníctvom spínania ventilu zabudovaného vo vedení vákua) a má tiež časovač. Variant Profesional je vybavený Vacuum Controllerom V855 s možnosťou programovania operácie s nastavením tlakového gradientu. Otáčky odparovacej banky sú ovládané otočným spínačom a na displeji je možné kontrolovať skutočné otáčky, a (v prípade použitia čidla pre meranie teploty pár) aj teplotu pár. Teplota kúpeľa sa môže pohybovať od 20 do 180°C a požadovaná i skutočná hodnota teploty sa zobrazuje na displeji. Technické údaje: VARNÁ BANKA Rozsah otáčok banky 20 až 280 min-1 Odčítanie otáčok na displeji Ovládanie zdvihu elektricky KÚPEĽ Teplota kúpeľa 20 až 180 °C Odčítanie teploty na displeji Citlivosť reg. teploty ±2 °C Priemer kúpeľa 240 mm Objem kúpeľa 4 l Krytie IP21