Vlastnosti regulátorov Svoboda

Vlastnosti regulátorov Svoboda

Laboratórne pece SVOBODA
Pece sú v robustnom vyhotovení, s nerezovým plášťom, dverami a čelnou stenou - s veľmi dobrou odolnosťou voči korózii. Sú v nich použité kvalitné ohrevné elementy Kanthal A1, teplota je snímaná termočlánkom typu N (Omega, USA). Vnútorná mufľa s tenkou stenou opatrenou antidifúznou vrstvou zaručuje dobrý prestup tepla, rovnomerné rozloženie teploty, ochranu ohrevného elementu pred nepriaznivými vplyvmi spôsobenými vylučovaním pecných plynov zo spracovávaného materiálu.

Pece sa dodávajú s regulátormi teploty v dvojakom vyhotovení:
Manuálny analógový PID-regulátor s jednoduchým nastavením žiadaných hodnôt má presnosť merania 0.5 % rozsahu. Má digitálny ukazovateľ teploty v komore pece a alarmsystém pri prekročení požadovanej teploty. Táto regulácia umožňuje len dosiahnutie požadovanej teploty v peci, rýchlosť dosiahnutia tejto teploty je možné do istej miery tiež ovplyvniť pomocou ovládača výkonu v rozsahu 10 - 100% celkového výkonu pece.
Programovateľný PID-regulátor Ceramic má možnosť uloženia max. 10 programov. Každý program má 10 krokov, kde je možné nastaviť požadovanú teplotu za zvolený čas a zároveň nastaviť čas výdrže na žiadanej teplote. Regulátor má hodiny reálneho času, takže je možné programovať zapnutie a vypnutie pece v rozmedzí - mesiac, deň, hodina, minúta. Súčasťou programu je funkcia HISTORY pre spätnú kontrolu dosiahnutých teplôt v priebehu temperovania.