Adaptér pre 96x 0.2 ml PCR

Eppendorf - bloky pre Thermomixer

V ponuke máme niekoľko základných druhov blokov podľa veľkosti skúmaviek alebo mikrotitračných doštičiek. Výmenné bloky obsahujú vlastný nástavec (blok) a s ním tiež unášač pre ľahšiu manipuláciu so skúmavkami daného rozmeru.

Poznámka
vkladá sa do bloku pre MTD