Trepačka s inkubátorom IKA KS 4000i control

Trepačka s inkubátorom IKA KS 4000i control

Jedná sa o trepačku s kruhovým pohybom a maximálnym zaťažením 20 kg, s priehľadným odklápacím krytom priestoru trepacej plošiny. Kryt je ovládaný ručne a má tlmiče dorazu, odklopenie krytu počas práce zastaví chod prístroja. Dvojitá izolovaná stena prístroja a tesnenie krytu obmedzuje teplotné výkyvy a zabezpečuje zachovanie deklarovaných parametrov. V boxe je prechodka pre pripojenie ďalšieho teplotného čidla, ktorým je možné kontrolovať teplotu napríklad priamo v trepanej nádobe. Parametre sa nastavujú membránovou klávesnicou a zobrazujú na veľkom LED displeji. Displej i klávesnica sú ošetrené antibakteriálnou vrstvou. Prístroj je štandardne vybavený RS232 rozhraním, ovládaný môže byť pomocou softvéru a je teda možné dokumentovať prevádzku a výsledky na PC.
Chladená verzia umožňuje ochladiť inkubátor pod teplotu okolia, chladenie je realizované napojením na rozvod vody. Pri použití externého chladiaceho termostatu je možné regulovať teploty v rozsahu -10 až +80°C. Trepačka je vybavená aj zbernou nádobou s odvodom skondenzovanej vlhkosti. Prístroj je dodávaný bez nástavcov, tieto sa objednávajú zvlášť podľa účelu použitia.