pH elektródy WTW

pH elektródy WTW

Śpeciálne kombinované pH-elektródy WTW

Všetky tieto elektródy sú vybavené konektorovou hlavou S7, na prepojenie s prístrojom je nutný kábel S7/DIN alebo S7/BNC (je potrebné kúpiť ho zvlásť, viď ponuka príslušenstva na strane 494). Žiadna nie je vybavená integrovaným teplotným čidlom, pri požiadavke na automatickú teplotnú kompenzáciu je nutné použiť externé čidlo, napr. typu TFK 325 pri práci s prístrojmi WTW. Elektródami je však možné merať i s akýmkoľvek iným pH metrom, pri použití originálneho teplotného čidla výrobcu.

SenTix SP s vpichovacou hrotovou membránou a SenTix Sur s plochou membránou na meranie pH rovných povrchov majú bezúdržbový referidový systém, merať je nimi možné v rozmedzí pH od 0 do 13 pri teplotách od 0 do 80°C resp. od 0 do 50°C.

SenTix H je plniteľná elektróda s elektrolytom 3M-KCl (bez AgCl), určená pre meranie v rozmedzí pH od 0 do 14 a pri teplotách vzoriek od 0 do 80°C. Diafragmu má zábrusovú. Jej prednosťou je možnosť presného merania pri vysokých hodnotách pH.

SenTix HW je tiež plniteľná so zábrusovou diafragmou, je použiteľná v rozmedzí teplôt od 0 do 80°C a je doporučovaná pre meranie vzoriek s malou iónovou silou (povrchové vody, destilovaná voda) alebo vzoriek so zákalom, ktorý by zanášal fritovú diafragmu bežných elektród.

SenTix Mic je elektróda určená pre meranie malých vzoriek v rozmedzí pH od 0 do 14 a s teplotou od 0 do 100°C, kvapalný elektrolyt je doplňovateľný. Priemer stonky a mernej membránovej banky je 5 mm.

Kombinovaná redox elektróda SenTix ORP je celosklenená platinová elektróda. Pre pripojenie s prístrojom je potrebný káblik S7/DIN.

KódNázov tovaruPoznámka 2Poznámka 1ElektrolytCena bez DPHCena s DPHMnožstvo
7371.4645pH-elektróda SenTix Sppre mäso, syry, ovocievpichovágélový
313,00 €
375,60 €
7371.4646pH-elektróda SenTix Surpre ploché povrchy - papier, kože a pod.s plochou membránougélový
260,00 €
312,00 €
7371.4647pH-elektróda SenTix Micpre meranie malých objemov vzoriekmikroelektróda pr. 5 mmkvapalinový
290,00 €
348,00 €
7371.4644pH-elektróda SenTix HPoznámka 2pre meranie silne alkalických vzoriekkvapalinový
253,00 €
303,60 €
7371.4650pH-elektróda SenTix HWpre vzorky s malou iónovou silouso zábrusovou diafragmoukvapalinový
258,00 €
309,60 €
7373.4648Redox elektróda SenTix ORPplatinová (Pt-Ag/AgCl)celosklenenáElektrolyt
219,00 €
262,80 €