Refraktometer ORA 1UB

Hranolové refraktometre KERN pre priemyslové kvapaliny

Určené prevažne na meranie obsahu glykolu (etylénu EG, propylénu PG), náplní batérií (BF) bodu tuhnutia kvapalín do ostrekovačov (CW), močoviny a všeobecne indexu lomu.

Rozsahy stupníc:

EG (G13) -50 až 0°C s rozlíšením 1°C, PG (G11/12) -50 až 0°C s rozlíšením 1°C, CW -40 až 0°C s rozlíšením 5°C, BF 1.10-1.40 kg/l s rozlíšením 0.01 kg/l, močovina 0-40 %, resp. 30-35 % s rozlíšením 0.2 %. Navzájom sa ešte líšia prítomnosťou teplotného čidla.

Stupnica
Močovina 0-40%
Tepl. čidlo
nie
Predajná cena96,00 €
Suma DPH16,00 €