Nástavec teleskopický

Nádoby odberové na teleskopickom nástavci
Pre odbery v priemyselných zariadeniach, kde nie je ľahký prístup k zdroju odoberanej kvapalnej vzorky, je vhodné použiť odberovú nádobu upevnenú na kĺbovom spoji a teleskopickom nástavci. Zariadenie sa objednáva ako zostava, volená z troch druhov kadičiek s kĺbom a z troch možných variantov teleskopického nástavca.
Poznámka
125-250 cm
Predajná cena40,68 €
Suma DPH6,78 €