Vzorkovač IceSampler

Vzorkovač IceSampler
Je určený na odber vzoriek zo zmrazených materiálov. Vzorka sa odoberie tak, že otáčaním sa sonda zavŕta do materiálu a pritom sa súčasne vzorka dopraví do vzorkovacieho valca. Ten má priemer 38 mm, je oddeliteľný, takže vzorka sa ľahko vyberá a prípravok sa dobre čistí. K vlastnému vzorkovaču je možné priobjednať nástavec na predĺženie osi a držadlo.