Sito 8.00 mm

Strihový mlyn SM 100

Základný variant strihového mlyna s možnosťou voľby z dvoch rotorov. Šesťdiskový rotor je vhodný pre tvrdšie materiály a pre väčšiu vstupnú veľkosť vzoriek. Je osadený tvrdenými britmi, ktoré sa dajú otočiť o 45° a predĺžiť tak ich životnosť. Paralelný rotor je vhodný pre vzorky mäkšie, elastické a húževnaté, s menšou vstupné zrnitosťou. Spodná časť statora tvorí sito, ktorým namletý materiál prepadáva do zásobníka a ktorého oká sú svojím rozmerom určujúce pre výslednú granulometriu vzorky. Otáčky rotora sú pevne nastavené a nemožno ich ovládať. Tam, kde sa melú materiály rôzne a komoru je potrebné čistiť, je výhodou rýchly vstup do komory a možnosť výmeny rotora a sita bez použitia náradia. Mlynček SM 100 sa štandardne dodáva so záchytnou nádobou 5 l, bez rotora, bez spodného sita, lievika a podstavca, ktoré je nutné objednať zvlášť. Pre mletie bez prítomnosti ťažkých kovov sú k dispozícii mlecie nástroje v špeciálnom materiálovom vyhotovení.

Poznámka
štvorcové otvory
Predajná cena202,80 €
Suma DPH33,80 €