Ultraodstredivý mlyn ZM 200

Ultraodstredivý mlyn ZM 200
Mletý materiál je odstredivou silou vrhnutý oproti ostrému nožu, na ktorom sa roztriešti. Základným prvkom ultraodstredivého mlyna je rotor v tvare taniera, ktorý má po obvode nože v rôznych rozostupoch. Za nožmi je nepohyblivé sito, ktorým materiál musí prejsť a ktoré určuje jeho výslednú zrnitosť.
Je možné voliť rôzny druhy rotorov pokiaľ sa jedná o materiál, priemer, počet nožov a tiež rozostup medzi rotorom a sitom a maximálne sa tak prispôsobiť vlastnostiam mletého materiálu. Jedná sa o výkonný systém, ktorý je k mletému materiálu veľmi šetrný, pri mletí vzniká minimum tepla. Tento mlynček je vhodný na mletie chemikálií, tabliet, farmaceutických surovín a produktov, krmív, umelých hmôt a to ako malých tak aj väčších množstiev.
Ovládanie je komfortné a pritom jednoduché. Mlynček sa objednáva ako zostava vlastného pohonu s reguláciou, rotora a sita s vhodnou veľkosťou oka. Vhodné je doplniť ho vibračným podávačom materiálu, zásobnou nádobou, filtrom atď.Rotory, sitá a ďalšie príslušenstvo ponúkneme na základe dopytu.
Poznámka
bez rotora
Predajná cena8376,00 €
Suma DPH1396,00 €