Deliaca hlava s 10 vývodmi

Rotačný delič vzoriek PT 100
Bezchybná analýza materiálu je výrazne závislá na správnom spôsobe odberu vzoriek a následnej redukcii jeho objemu. Rotačný delič vzoriek PT 100 patrí medzi pomôcky, vďaka ktorým možno napr. v teréne odobratú vzorku niekoľkých kg materiálu s najvyššou presnosťou a reprodukovateľnosťou rozdeliť na niekoľko menších, reprezentatívnych vzoriek. Tie sa podľa potreby analyzujú.
Materiál, ktorý sa rozdeľuje, sa nasype do lievika, na dne ktorého je štrbina, ktorou sa prepadáva. Pod štrbinou rotuje konštantnou rýchlosťou deliaca hlava, ktorá materiál rovnomerne rozdeľuje do fľaštičiek. Deliaca hlava môže byť z rôznych materiálov a s rôznymi úchytkami na upnutie fľaštičiek rôznych objemov.Delič PT 100 sa objednáva ako zostava pohonnej jednotky PT 100, lievika, deliacej hlavy a fľaštičiek. Namiesto lievika je veľmi vhodné zaradiť do zostavy vibračný podávač DR 100.
Poznámka
s rýchloup. uzáverom