SONOPULS HD 2xxx

SONOPULS HD 2xxx
Skladá sa z riadiacej jednotky, ktorá je oddelená, z ultrazvukového generátora s prevodníkom (hlavicou) a sondy, ktorá sa ponorí do spracovávanej vzorky. Prístroje sa dodávajú ako základné funkčné komplety, ku ktorým je prípadne možné objednávať ďalšie sondy či iné doplnky.

Sonopuls HD 2070
Prístroj s ultrazvukovým generátorom s výkonom 70 W je určený pre prácu s objemom vzorky od 2 do 50 ml. Do štandardnej hlavice môže byť upnutá sonda Sonotrode s priemerom 2, 3, 6 alebo 13 mm. V cene dodávky je titánová sonda Sonotrode MS 73 s priemerom 3 mm.
Sonopuls HD 2200
Prístroj s ultrazvukovým generátorom s výkonom 200 W je určený pre prácu s objemom vzorky od 20 do 900 ml. Je vybavený zosilnenou hlavicou, do ktorej je možné upnúť sondy Sonotrode s priemerom 2, 3, 6, 13, 19 alebo 25 mm. Štandardne v cene dodávky je tanierová titánová sonda Sonotrode TT13 s priemerom 13 mm.
Riadiaca jednotka modelov HD 2070 a HD2200 je rovnaká, umožňuje riadenie veľkosti amplitúdy kmitov, nastaviť chod generátorov v intervaloch po 10% a prestávky medzi pulzmi, behom ktorých môže byť vzorka ochladzovaná. Čas pôsobenia ultrazvuku sa dá voliť od 1 do 99 minút a  tento údaj je možné uložiť do pamäti. Všetky zvolené hodnoty sa kontrolujú na LED-displeji.
Sonopuls HD 3100
Je vybavený ultrazvukovým generátorom s výkonom 80 W. V dodávanom základnom vyhotovení je preto určený pre prácu so vzorkami objemu od 2 do 50 ml. Hlavica je štandardná a umožňuje upnutie sond s priemerom 2, 3, 6 alebo 13 mm. V cene dodávky je titánová sonda Sonotrode MS 73 s priemerom 3 mm.
Sonopuls HD 3200
Ultrazvukový generátor má výkon 200 W a prístroj je určený pre prácu s objemom vzorky od 20 do 900 ml. Zosilnená hlavica slúži na upevnenie sond s priemerom 2, 3, 6, 13, 19 a 25 mm. V cene dodávky je tanierová titánová sonda Sonotrode TT13 s priemerom 13 mm.
Riadiaca jednotka k modelom HD 3100 a HD3200 je rovnaká, v porovnaní s jednotkou modelov HD 2070 a HD2200 má rad výhod a vlastností, vďaka ktorým sú tieto prístroje zaujímavejšie najmä pre vedecké či výskumné pracoviská. Výkon generátora je možné voliť ako veľkosť amplitúdy kmitov, alebo priamo v jednotkách výkonu. Ďalej je možné voliť časový interval, počas ktorého bude pôsobiť pulzácia (čas chodu generátora) od 0.1 do 600 s, a čas, kedy bude generátor v kľude od 0.2 do 600 s. Tak je možné zvoliť prakticky ľubovolný program chodu prístroja, 9 takto zvolených programov je možné uložiť do pamäti riadiacej jednotky a neskôr ich presne opakovať. Displej jednotky je podsvietený a je možné na ňom súčasne odčítať všetky nastavené veličiny, ale tiež množstvo energie vložené do vzorky, alebo priebežne možno odčítať teplotu vzorky (za predpokladu, že jednotka bola vybavená teplotným čidlom). Jednotka má výstup pre pripojenie s PC, k dispozícii je i špeciálny program WinPuls pre ovládanie a spracovanie údajov pomocou PC.
KódNázov tovaruPoznámkaCena bez DPHCena s DPHMnožstvo
6750.2070Ultrazvukový homogenizátor Sonopuls HD 2070vr. Sonotrode MS 73
6750.2200Ultrazvukový homogenizátor Sonopuls HD 2200vr. Sonotrode TT 13
6750.3534Stojan HG 5so špeciálnym držiakom
959,00 €
959,00 €