Vlhkomer TESTO 635-2

Teplomer / vlhkomer TESTO 635

Model testo 635-1 je základná verzia prístroja na meranie vzdušnej vlhkosti a teploty. Má kompaktné vyhotovenie s pripojiteľným teplotným NTC čidlom a kapacitným vlhkostným čidlom. Vlhkostné a teplotné čidlá je možné objednať v bezdrôtovom variante a tak vylúčiť poškodenie kábla a uľahčiť manipuláciu na horšie prístupných miestach.
Model testo 635-2 má rovnaké parametre, ale navyše má internú pamäť pre namerané hodnoty, možnosť prepojenia s PC a štandardne je dodávaný so softvérom a prepojovacím káblom. V spojení s robustným vpichovým vlhkostným čidlom je možné merať vlhkosť pár v sypkých látkach. Pokiaľ je k dispozícii sorpčná krivka pre danú tuhú sypkú látku, je možné nahrať ju do programu prístroja a pri meraní potom priamo odčítať vlhkosť tuhej látky. Podobne je možné k tomuto prístroju pripojiť štandardné teplotné čidlo vzduch, alebo teplotné čidlo povrchové a tým rozšíriť možnosti využitia prístroja na testovanie rizika vzniku plesní v budovách a na rad ďalších technických aplikácií.

Poznámka
bez sondy
Predajná cena562,80 €
Suma DPH93,80 €