Testery Hanna Instruments pHep

Testery Hanna Instruments pHep

pHep 4 a pHep 5 sú malé kompaktné vodotesné prístroje, pri  tom robustné a spoľahlivé. Merajú súbežne pH aj teplotu, pričom obidve tieto veličiny sú zobrazené na relatívne veľkom a prehľadnom displeji, na ktorom sa nachádzajú indikátory ustálenia meranej veličiny a stavu napájacej batérie. Kalibrácia je jedno alebo dvojbodová s automatickým rozpoznaním pufrov, ktoré môžu byť zo štandardného radu 4.01, 6.86, 9.18 alebo tzv. z technického radu 4.01, 7.01, 10.01. Rozsah merania pH je 0 až 14, rozsah merania teploty je od 0 do 60°C, v rovnakom rozsahu pracuje aj automatická teplotná kompenzácia.
Obidva modely sa líšia rozlíšením, ktoré je pri pHep 4 0.1 pH (pri presnosti merania ≤ 0.1 pH) a pri pHep 5 0.01 pH (s presnosťou ≤ 0.05 pH ). Presnosť merania teploty je pri obidvoch modeloch rovnaká a to ≤ 0.5°C.

KódNázov tovaruPoznámkaCena bez DPHCena s DPHMnožstvo
7312.0041pH tester pHep 4vr. pH elektródy
7312.0042pH tester pHep 5vr. pH elektródy
7312.0047Náhradná elektródapre pHep 4 a 5