pH elektródy SI Analytics

pH elektródy SI Analytics

Kombinované elektródy SI Analytics doporučené pre automatické titrátory

Výber vhodnej elektródy pre danú aplikáciu je rozhodujúcim faktorom pre presnosť a reprodukovateľnosť výsledkov. Titrácia je dynamický kontinuálny proces a veľkosť následného prídavku titračného činidla bude závisieť od vyhodnotenia zmeny, ktorá nastala vplyvom predchádzajúceho prídavku. Automatická titrácia teda vyžaduje použitie elektród najmä s rýchlou odozvou, aby nedochádzalo k pretitrovaniu.
V nasledujúcej tabuľke nájdete elektródy, ktoré odporúča firma SI Analytics k svojim titrátorom. Všetky uvedené elektródy okrem mikroelektródy N 5900 A sú zakončené iba konektorovou hlavou S7, takže prepojovací kábel je nutné objednať zvlášť. Väčšinu elektród je možné dodať tiež s integrovaným teplotným čidlom, čo ich predraží zhruba o 50%.

Vodné acidobázické titrácie
A 7780 (gélový elektrolyt) - pre silné kyseliny, silné zásady, stanovenie dusíka (Kjeldahl)
N 62 - alkalické vzorky
IL-pH-A120MF - obtiažne titrácie (nevýrazný prechod), vzorky s nízkou vodivosťou
N 5900 A (mikroelektróda) - vzorky malých objemov
Nevodné acidobázické titrácie
N 6480 Eth (prostredie ethanolu) - číslo kyslosti (TAN), hydroxylové číslo, izokyanátové číslo, číslo zmydelnenia
N 6480 Eis (prostredie ľadovej kyseliny octovej) - epoxidový ekvivalent, celková alkalita (TBN)
Redoxné titrácie
Pt 6280 - jodometria, permanganometria, jódové číslo, peroxidové číslo, chemická spotreba kyslíka
Zrážacie titrácie
AgCl 62 - argentometria (halogenidy)

KódNázov tovaruPoznámkaCena bez DPHCena s DPHMnožstvo
7371.3310Elektróda A 7780pre silné kyseliny a zásady, stanovenie dusíka
228,00 €
273,60 €
7371.3320Elektróda N 62pre alkalické vzorky
231,00 €
277,20 €
7371.3610Elektróda IL-pH-A120MFpre vzorky s nízkou vodivosťou
7371.3322Elektróda N 5900 Amikroelektróda
271,00 €
325,20 €
7371.3324Elektróda N 6480 EthTAN, hydroxylové číslo ...
298,00 €
357,60 €
7371.3325Elektróda N 6480 Eispre prostredie ľadovej kys. octovej
298,00 €
357,60 €
7373.3310Elektróda Pt 6280jodometria, CHSK, peroxidové číslo
271,00 €
325,20 €
7373.3330Elektróda AgCl 62zrážacie titrácie
285,00 €
342,00 €