WTW PhotoLab

WTW PhotoLab

WTW photoLab 6100 je novým VIS spektrofotometrom v ponuke tohto renomovaného výrobcu, pod označením photoLab 6600 je k dispozícii jeho UV-VIS variant. Ako všetky fotometre WTW sú tieto prístroje plne vybavené predprogramovanými metodikami pre analýzy vôd pomocou hotových reagenčných sád WTW, avšak majú dostatok voľnej pamäťovej kapacity pre naprogramovanie vlastných užívateľských metód, a to ako pre klasické určenie koncentrácií látok, tak pre meranie spektier a kinetiky reakcií. Namerané údaje je možné odčítať na dobre čitateľnom podsvietenom displeji buď v číselnej forme, alebo v grafickej podobe, kedy má užívateľ k dispozícii rad matematických funkcií pre spektrálnu analýzu, vrátane sčítania a odčítania spektier, rozoznávania píkov, vyhladzovania a derivácie priebehu kriviek, apod. Obsluha prístroja je veľmi jednoduchá, pomocou kontextových ponúk na displeji, aj špeciálnych funkčných kláves pre priame zadávanie povelov.

KódNázov tovaruCena bez DPHCena s DPHMnožstvo
7742.1051Spektrofotometer photoLab 6100
7742.1061Spektrofotometer photoLab 7600