Kalibračné štandardy RHEOTEST

Kalibračné štandardy RHEOTEST
Jedná sa o špeciálne vyčistené a upravené minerálne oleje, ktorých presne zmeraná dynamická viskozita (pri teplote 20.00°C, s chybou menšou než 1%) je výrobcom udaná na obale a zaručená po dobu 6 mesiacov od dátumu výroby. Zároveň výrobca udáva i presnú hodnotu mernej hmotnosti štandardu, takže je možné určiť i kinematickú viskozitu. Viskozitné štandardy tak môzu slúžiť pre kontrolu ďalších viskozimetrov v laboratóriách i priemyslových zariadeniach, a to kapilárnych, guličkových i rotačných. Dodávajú sa štandardne v balení po 50 ml alebo na želanie v balení 250 ml, potom je predajná cena 4620,- Sk za kus.