Laborota 20 control - sady skla

Laborota 20 control - sady skla

Sada skla R Štandardná sada skla s jedným chladičom pre destiláciu so spätným tokom. Obsahuje jednu odparovaciu banku 20 l a jednu zbernú banku 10 l. Sada skla RC Je identická so sadou R, ale obsahuje celkom dve zberné banky 10 l. Operáciu nie je potrebné kvôli výmene zbernej banky prerušovať. Sada skla A Pozostáva z expanznej nádoby na predchladenie a zamedzenie prieniku destilovanej zmesi (pri spenení) do destilátu a zostupného chladiča pre dochladenie a kondenzáciu pár. Obsahuje jednu odparovaciu banku 20 l a jednu zbernú banku 10 l. Sada skla AC Je zhodná so sadou A, ale obsahuje dve zberné banky 10 l. Operáciu nie je potrebné kvôli výmene zbernej banky prerušovať. Sada A2 Pozostáva z expanznej nádoby jedného zostupného a vzostupného chladiča. Doporučuje sa pre prácu s nízkovriacimi látkami, kde sa dosiahne maximálny výťažok. Obsahuje jednu odparovaciu banku 20 l a jednu zbernú banku 10 l. Sada skla A2C Je identická ako sada A2, ale obsahuje celkom dve zberné banky 10 l. Operáciu nie je potrebné kvôli výmene zbernej banky prerušovať.