Pracovná zostava pre analýzu PCB, pesticídov v kaloch, CHS

Pracovná zostava pre analýzu PCB, pesticídov v kaloch, CHS
Pracovná zostava pre analýzu PCB, pesticídov v kaloch, CHS Zostava zahrňuje možnosť vykonávania analýzy 12 vzoriek.