IKA

EUROSTAR digital
EUROSTAR digital Štandardné hriadeľové miešadlo vyhovujúce obvyklým požiadavkám. Otáčky sa nastavujú plynulo otočným regulátorom, skutočná i požadovaná hodnota otáčok sa kontroluje na displeji. Motor je chránený proti preťaženiu. V cene   viac...
EUROSTAR power basic
EUROSTAR power basic Miešadlo s vyšším výkonom, vhodné pre prácu s látkami s vyššou viskozitou. Mikroprocesorová regulácia otáčok sa rýchlo vyrovnáva so zmenami zaťaženia motora a udržuje otáčky konštantné. Otáčky sa nastavujú plynulo   viac...
EUROSTAR power control-visc
EUROSTAR power control-visc Miešadlo s vyšším výkonom, vhodné pre prácu s látkami s vyššou viskozitou. Mikroprocesorová regulácia otáčok sa rýchlo vyrovnáva so zmenami zaťaženia motora, spôsobenými zmenou viskozity miešanej vzorky a udržuje otáčky   viac...
EUROSTAR power control-visc P
EUROSTAR power control-visc P Miešadlá s mimoriadne vysokým výkonom. Model P1 má jednostupňové, model P4 štvorstupňové a model P7 dokonca sedemstupňové sprevodovanie otáčok. Mikroprocesorová regulácia otáčok okamžite reaguje na zmenu zaťaženia   viac...
RW 20 digital
RW 20 digital Univerzálne hriadeľové miešadlo s dvojstupňovou prevodovkou, takže nie je možné plynulo (bez vypnutia) meniť otáčky v celom rozsahu. Vďaka sprevodovaniu dosahuje pomerne vysoký krútiaci moment. Otáčky sa nastavujú   viac...
EUROSTAR power control-visc 6000
EUROSTAR power control-visc 6000 Vysokoobrátkové miešadlo pre prácu s kvapalinami s bežnou viskozitou. Mikroprocesorová regulácia otáčok okamžite reaguje na zmenu zaťaženia motora a udržuje otáčky konštantné i pri náhlej zmene viskozity miešanej   viac...