Kladivové mlyny

Mlecia komora je vo vnútri ryhovaná, proti kladivám rotora nestoja žiadne britvy. Mletý materiál sa do komory privádza smerom k osi rotora, úderovou silou je drvený a prepadáva sitom na dno komory.
Kladivový mlyn SK 100
Kladivový mlyn SK 100 Jeden z najčastejšie predávaných modelov. Je vhodný pre kontinuálne i šaržové mletie stredne tvrdých alebo krehkých materiálov, ako vápenec, uhlie, hnojivá, drevo, minerálov s tvrdosťou do stupňa 6 Mohsovej stupnice.   viac...