Sklenené

Destilačné prístroje DP
Destilačné prístroje DP Sú určené pre destiláciu vody bežnej tvrdosti, zložením zodpovedajúcej norme pre pitnú vodu. Ohrevný element je elektródový a tvoria ho grafitové tyče alebo tvarované nerezové plechy. Elektródový ohrev a spôsob jeho   viac...
Destilačný prístroj DP 1500
Destilačný prístroj DP 1500 Vhodný pre pracovisko s malou spotrebou destilovanej vody. Prístroj sa skladá z ohrevnej jednotky so špirálou zabudovanou do skleneného výparníka, ktorý prechádza do špirálového chladiča. Intenzita ohrevu sa   viac...