Komparátory a testery

Detekčné trubičky
Detekčné trubičky Detekčné trubičky Trubička obsahuje vždy nosič, na ktorom je ukotvené chemické činidlo špecificky reagujúce na danú látku. Trubičkou sa presaje určité množstvo vzduchu a zo sfarbenia náplne   viac...
Testovacie prúžky QUANTOFIX
Testovacie prúžky QUANTOFIX Testovacie prúžky pre semikvantitatívne stanovenie iónov a iných látok Testovací prúžok QUANTOFIX je tvorený plastovým pásikom 0.2 mm hrubým, na ktorom je na spodnom konci nalepený špecifický   viac...
Testovacie prúžky QUANTOFIX Bazén
Testovacie prúžky QUANTOFIX Bazén Testovacie prúžky QUANTOFIX Bazén je možné použiť pre rýchle semikvantitatívne stanovenie pH, alkality a voľného chlóru v bazénovej vode. viac...
Testovacie prúžky AQUADUR
Testovacie prúžky AQUADUR Testovacie prúžky AQUADUR slúžia na rýchle stanovenie tvrdosti vody, s citlivosťou dostatočnou na bežné rozdelenie vody do skupín podľa koncentrácie mg/l CaCO3 (pod 90 mg/l veľmi mäkká voda, od 90 do 180   viac...
Testovacie prúžky QUANTOFIX pH/Dusitany
Testovacie prúžky QUANTOFIX Chladiaca emulzia Testovacie prúžky  QUANTOFIX Chladiaca emulzia  umožňujú stanoviť súbežne pH a dusitany v chladiacich obrábacích kvapalinách. Podľa Európskych smerníc je nutné tieto hodnoty testovať minimálne raz týždenne, pretože   viac...
Testovacie prúžky QUANTOFIX Akvárium
Testovacie prúžky QUANTOFIX Akvárium Testovacie prúžky QUANTOFIX Akvárium pomôžu stanoviť uhličitanovú tvrdosť (po krokoch 0-3-6-10-15-20 °d) a pH vzorky vody (6.4-6.8-7.2-7.6-8.0-8.4 pH). Dodávajú sa v menšom balení s 25 ks testovacími prúžkami alebo   viac...
Analyzátor QUANTOFIX Relax
Analyzátor QUANTOFIX Relax QUANTOFIX ® Relax je pomocníkom pre objektívne čítanie testovacích prúžkov s oveľa väčšou presnosťou, ako vizuálnym porovnávaním podľa farebnej škály. Výhodný pre spracovanie veľkého množstva prúžkov. S pamäťou pre   viac...
Komparátory VISOCOLOR ECO
Komparátory VISOCOLOR ECO Rad testovacích súprav VISOCOLOR ECO stojí na rozhraní medzi indikátorovými papierikmi a    viac...
Komparátor CHECKIT
Komparátor CHECKIT Najjednoduchšie kolorimetre, t.j. prístroje na meranie farebnosti kvapalín, sú vyhotovené ako komparátory. Obsluha vizuálne porovnáva zafarbenie dvoch kyviet so vzorkou, kde v jednej z nich je prídavok reagenčnej   viac...