Mineralizačné aparatúry

Destilácia s vodnou parou
Destilácia s vodnou parou Destilačná jednotka typového radu S je používaná predovšetkým ako ideálny doplnok k aparatúre InKjel pre stanovenie dusíka. Jej použitie skracuje dobu prípravy vzorky na 2-3 minúty. Aparatúra je zakomponovaná do   viac...
Aparatúra Behr S3
Aparatúra Behr S3 Aparatúry Behr pre destiláciu s vodnou parou Ide o prípravu vzoriek (mineralizáciu) na stanovenie dusíka. Ich použitím sa skracuje doba prípravy na 2-3 minúty. Aparatúra je zakomponovaná do schránky s predným sklom,   viac...
Behrosog
Behrosog Ide o aparatúru na dvojstupňové premývanie odplynov z rozkladu v destilačných aparatúrach S1, S3 a S4. Premývacia voda koluje v uzavretom okruhu. viac...
Mineralizačná aparatúra Hach Digesdahl Digestion
Mineralizačná aparatúra Hach Digesdahl Digestion Je určená na mineralizáciu odpadových vôd a kalov, rastlinného materiálu, potravín a pod. Pripravuje sa tak vzorka na stanovenie N podľa Kjehldahla, P, Ca, K, Fe, Cu, Mg, Mn, Pb, Cd, Cr.Vzorky môžu byť kvapalné (cca 50   viac...
Aparatúra Behr S4
Aparatúra Behr S4 Aparatúry Behr pre destiláciu s vodnou parou Sú určené pre prípravu vzoriek pred stanovením dusíka. Ich použitie skracuje dobu prípravy vzoriek na 2-3 minúty. Aparatúra je zakomponovaná do schránky s predným sklom,   viac...