Vodné kúpele

Vodné kúpele Fisherbrand
Kúpele vodné a olejové • ohrev od teploty okolia do 100°C (okrem modelu 2 l, tu len do 90°C), rozlíšenie teploty 0.1°C •   viac...
Vodné kúpele Fisherbrand s trepačkou
Ploché veká s prstencami • ohrev od + 5°C nad teplotou okolia do 99.9°C, rozlíšenie teploty 0.1°C • objemy 15 a 28 litrov,   viac...
Vodné kúpele Julabo PURA
Stojany na skúmavky • praktické vodné kúpele z materiálov, dovoľujúcich udržiavať hygienickú čistotu • vnútorný priestor   viac...
Vodné kúpele IKA HB
Kúpeľ IKA HBR control • nerezový kúpeľ s objemom 4 l, kruhová vaňa kúpeľa, určená pre vodu   viac...
Vodné kúpele Memmert WTB
Kúpele vodné a olejové Praktické a robustné kúpele pre každodenné používanie v laboratóriu. • vaňa z nehrdzavejúcej ocele,   viac...
Chladiaca jednotka CDP 115 ku kúpeľom Memmert
Chladiaca jednotka CDP 115 Chladiaca jednotka CDP 115 k vodným kúpeľom MemmertPrídavné chladiace zariadenie na báze Peltierovho článku, ktoré umožňuje temperovať vodného kúpeľa s objemom 7 až 50 l v teplotných rozsahoch   viac...
Vodné kúpele LAUDA Hydro s prstencovým vekom
Vodné kúpele s prstencovým vekom Vodné kúpele z nerezovej ocele na bežné použitie pri teplotách 25 až 100 °C. • jedno alebo   viac...
Vodné kúpele LAUDA Hydro radové
Vodné kúpele GFL radové Radové kúpele z nerezovej ocele na bežné použitie pri teplotách 25 až 100 °C. • štvor- alebo   viac...
Vodné kúpele LAUDA Hydro s integrovanou trepačkou
Vodné kúpele s integrovanou trepačkou Vodné kúpele Lauda s integrovanou trepačkou. •   viac...
Parafínový kúpeľ LAUDA
Parafínový kúpeľ GFL Kúpeľ je určený pre histologické, klinické a patologické laboratóriá na preťahovanie a sušeniu vzoriek tkanív. Rozsah temperácie je od +5°C nad teplotu okolia do +80°C, teplotná stabilita ± 0.3 K. Kúpeľ je plytký,   viac...
Vodný kúpeľ W16
Vodný kúpeľ W16 Určený pre najbežnejšie práce, temperovanie jednotlivých fliaš či baniek so vzorkami. Malé rozmery znamenajú určitú úsporu v spotrebe energie a v nároku na miesto na laboratórnom stole. Ohrev má príkon 1000 W a možno   viac...
Vodný kúpeľ EL 20 D
Vodný kúpeľ EL 20 D Ide o kúpeľ s miešanou náplňou. Teplota vyhrievania sa nastavuje na paneli regulátora a je kontrolovaná teplomerom s digitálnym výstupom. Teplotu možno regulovať od 10°C nad teplotu okolia do 100°C. Rozloženie teplôt   viac...
Viacúčelové radové kúpele SM a SMR
Viacúčelové radové kúpele Kúpeľ pozostáva z oddelených, teplotne samostatne regulovateľných nádob s objemom približne 1 liter. Regulácia ohrevu je analógová, plynulá, bez možnosti kontrolovať skutočnú teplotu v kúpeli. Ohrevné telieska sú   viac...